“ БИТ центар “ е тим од искусни професионалци со долго искуство во креирањето на веб решенија. Постои од 2007 година и е успешен проект на холандската ДИЦП и нивната програма за развој . Повеќегодишното искуство и пратењето на модните текови во оваа свера ни дава за право да понудиме квалитетни веб производи. Со текот на времето асортиманот на производи е проширен и зголемен за понуда на вебпродавници и вебапликации.

ВЕБ решенијата кои ги нудиме ги содршат се она кое денес содржат модерните веб страници. Специфично е што клиентите по изработката на веб страната добиваат целосни пермисии и можат истата самите да ја администрираат и со тоа заштедат на понатамошни трошоци.