БИТ центар нуди како концепт два пакета ПАКЕТ 1 и ПАКЕТ 2. Можна е нивна комбинација во зависност од потребите на клиентот.

Пакет 1 соджи основни модули и е наменет за едноставни решенија.
Пакет 2 содржи поголема модуларни содржини и е наменет за изработка на  поразвиени веб страници. Во разговор со потенцијалните клиенти го бараме најрационалното решение.

Тимот на БИТ центар во своја продукција има издадено над 200 веб решенија . Протоколот на изработката е подреден кон клиентот.

БИТ центар нуди изработка на веб продавници кои пред се, 100% се сигурни и безбедни за сопственикот кој продава и клиентот кој плаќа. ВЕБ продавницата  користи максимална заштита од злоуотреба на лични податоци. Наведените сегменти како што се сигурност и безбедност  се најфундаменталните на една електронска продавница и нашиот фокус кон тоа е максимален.

Техничката изведба е во софтвер ослободен од лиценци во кој како целини се застапени најновите и нанапредните решенија. Истиот содржи и администратоески дел кој се предава во целот на користење на клиентот. Дизајнот е прилагодлив за сите уреди за читање – компјутер, таблет, мобилен телефон.

Процесот за дозвола на електорнската продавница за можност на картичното плаќање, односно работење поминува низ низа тестови поставени од законската регулатива, кои системот успешно ги поминува.

Протоколот на изработката е подреден кон клиентот.